Algemene voorwaarden

Het spreekt voor zich dat Collection Care werkzaamheden uitvoert met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, discretie en kwaliteit.

 

Gezien de aard van de materie en de werkzaamheden bij het beheren en behouden van kunstobjecten, is het voor Collection Care echter niet mogelijk zich te verzekeren tegen mogelijke schade aan of verlies van deze objecten.

De opdrachtgever is daarom zelf verantwoordelijk voor de verzekering van alle schade aan of verlies van zijn objecten ten tijde van vervoer, hantering, reiniging, verplaatsing of alle andere door Collection Care uit te voeren werkzaamheden of handelingen ter beheer en behoud van zijn objecten.

 

Op de diensten van Collection Care zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.